ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні економічні системи: стан та перспективи»

22-23 травня 2013 року у стінах Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту за сприяння Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької обласної спілки споживчих товариств та Хмельницької міської ради відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні економічні системи: стан та перспективи».

Цей науковий форум у стінах Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту проводиться учетверте і вже став традиційним місцем зустрічі для науковців ХКТЕІ та представників з таких знаних вишів України та з-за кордону:

 • Гданська Вища школа туризму та готельного менеджменту, Польща;
 • Московський державний університет шляхів сполучень, Російська Федерація;
 • Брестський державний технічний університет, Республіка Білорусь;
 • Київський національний торговельно-економічний університет;
 • Донецький університет економіки і торгівлі імені Туган-Барановського;
 • Львівський національний університет ім.. І.Франка;
 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Львівська комерційна академія;
 • ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • Харківський національний економічний університет;
 • Таврійський національний університет ім.. В.І. Вернадського.

Таким чином, безпосередньо та дистанційно участь у науковому форумі погодились взяти понад 100 представників з 45 ВНЗ. Такі дані свідчать про достатньо високий рівень конференції, широкі міжвузівські зв'язки, розширення зв'язків науки і виробництва, взаємне збагачення різних за напрямками досліджень провідних наукових шкіл.

Учасників конференції привітали Хоменко Марія Василівна, заступник директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі Хмельницької обласної державної адміністрації; Скоропуд Валентина Станіславівна, головний спеціаліст відділу професійної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації; Філіпчук Віктор Ростиславович, в.о. голови правління Хмельницької обласної спілки споживчих товариств; начальник відділу планування соціально-економічного розвитку міста Департаменту економіки Хмельницької міської ради Коваль Галина Арнольдівна, заступник директора ДБУ «Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку» Литовка Лариса Лаврентіївна, начальник управління сприяння розвитку підприємництва Хмельницької торгово-промислової палати Заверюха Людмила Михайлівна, директор Державного історико-культурного заповідника «Самчики» Пажимський Богдан Олександрович.

До наукової дискусії приєдналися також і науковці, які представляють Республіку Польщу: п. Мирослав Борущак, д.е.н., професор, проректор Гданської вищої школи туризму і готельного менеджменту та п. Христина Марошек, д.е.н., професор, декан Гданської вищої школи туризму і готельного менеджменту.

Непересічною подією, свідками якої стали учасники та гості конференції, стало підписання д.е.н., професором проректором Вищої школи туризму та готельного менеджменту у Гданську, паном Мирославом Борущаком, д.е.н., професором деканом Вищої школи туризму та готельного менеджменту у Гданську пані Христиною Марошек та в.о. голови правління Хмельницької обласної спілки споживчих товариств Філіпчуком Віктором Ростиславовичем, к.е.н., в.о. ректора ХКТЕІ, Коваль Людмилою Миколаївною, офіційних документів: Декларації про співпрацю про отримання диплома Вищої школи туризму та готельного менеджменту в м. Гданську (Польща) студентами ХКТЕІ та Угоди про спільне проведення навчання студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» між Гданською вищою школою туризму та готельного менеджменту і Хмельницьким кооперативним торговельно-економічним інститутом. Очевидно, що така співпраця дозволить використовувати досвід польських колег у сфері підготовки висококваліфікованих фахівців та надасть можливість студентам ХКТЕІ отримувати «подвійний» диплом.

Відкривала конференцію в.о. ректора Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, кандидат економічних наук Коваль Людмила Миколаївна, яка наголосила на важливості ґрунтовних наукових досліджень для становлення ефективної економічної системи у країні.

Привітав учасників конференції та побажав плідної наукової роботи в.о. голови правління Хмельницької обласної спілки споживчих товариств Філіпчук Віктор Ростиславович.

Вітальні слова і побажання творчих наукових здобутків прозвучали також і від Скоропуд Валентини Станіславівни, головного спеціаліста відділу професійної освіти департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації.

Про забезпечення кадрової спроможності виконання Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки учасників конференції проінформувала перший заступник начальника Головного управління економіки Хмельницької облдержадміністрації Марія Василівна Хоменко. Вона також відмітила, що нормативно-методичне забезпечення розробки регіональної стратегії є важливим завданням економічної складової вітчизняної науки. Особливо Марією Василівною було наголошено на необхідності підготовки молодих фахівців для становлення економіки регіону.

Проф. Мирослав Борущак та проф. Христина Марошек з Гданської вищої школи туризму і готельного менеджменту відмітили необхідність наукового підходу до організації туристичного бізнесу. А також наголосили на важливості практичного навчання у процесі підготовки висококваліфікованих фахівців, особливо і сфері послуг та ресторанному господарстві. Крім того, польськими науковцями було окреслено роль вищих навчальних закладів у розвитку туристичного господарства.

Заступник директора ДБУ «Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку» Литовка Лариса Лаврентіївна акцентувала увагу присутніх на сучасних механізмах державного управління для створення умов економічного зростання в Україні.

Стадницький Юрій Іванович, д.е.н., професор, проректор з науково-методичної роботи ХКТЕІ охарактеризував сучасний стан просторової організації економічних систем та тенденції їх розвитку в майбутньому.

Значення минулого та сьогодення для вирішення проблем оцінки у бухгалтерському обліку розкрив учасник конференції з ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», к.е.н., доцент кафедри міжнародного обліку і аудиту Козак Вадим Григорович. Він же акцентував увагу і на перспективах розвитку цього економічного напрямку.

Д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Університету банківської справи НБУ м. Київ Вовчак Ольга Дмитрівна звернула увагу учасників конференції на тенденції розвитку банківської системи України у посткризовий період.

Результати теоретико-методологічного аналізу поняття «сфера послуг» презентувала всім присутнім аспірантка Запорізького національного університету Шевченко Юлія Олександрівна.

Про історію Державного історико-культурного заповідника «Самчики» розповідав учасникам конференції його директор Пажимський Богдан Олександрович. Його гостинним запрошенням відвідати пам’ятку палацово-паркового мистецтва і скористалися учасники конференції після завершення роботи наукового форуму.

Під час дискусії науковцями був проаналізований стан, тенденції та пріоритети розвитку економічних систем, зокрема питання менеджменту в економічних процесах, обліку і аудиту у галузях економіки, ефективності функціонування фінансово-кредитних систем, маркетингу у системі реструктуризації народного господарства та впливу економічних систем на ефективність функціонування сфери послуг.

За результатами роботи конференції буде видано науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» №5 (наукове фахове видання), який міститиме понад 70 наукових праць докторів, кандидатів економічних наук та аспірантів.