Семінар "УКС-Пайовий капітал"


7 квітня 2010р. в Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті відбулися семінарські заняття з керівними працівниками бухгалтерських служб, заступниками голів правлінь з кадрової та організаційно-масової роботи, спеціалістів з ведення пайового капіталу райспоживспілок, райспоживтовариств та викладачами інституту з даного питання.

Для участі в семінарі правлінням Укоопспілки були запрошені і працівники підприємства Укоопспілки “Укоопінком”.

Заступник директора підприємства “Укоопінком” Клименко Василь Миколайович коротко розказав про можливості організації в наданні послуг з впровадження комп’ютерних УКС-проектів.

Але основний акцент був зроблений на ознайомленні і вивченні присутніми функціональних можливостей комп’ютерної програми “УКС-Пайовий капітал”, що є типовою для системи споживчої кооперації. На протязі майже трьох годин, доповідач, використовуючи найсучасніший мультимедійний комплекс, детально показав послідовність дій при роботі з програмою.