Звітуємо, визначаємо перспективу

22 лютого 2018 року відбулися збори Ради Спілки споживчих товариств Хмельницької області.

Звіт про роботу правління Споживспілки за 2017 рік зробив голова правління Віктор Філіпчук.

Він зокрема відмітив, що звітний рік для кооператорів системи був роком системної роботи правління Споживспілки, трудових колективів організацій та підприємств із активізацією основного резерву споживчої кооперації – ефективності господарювання, нарощування обсягів діяльності, розширення видів і якості послуг, покращення обслуговування населення.

Відповідно до Програми розвитку, значна увага приділялась удосконаленню матеріально-технічній бази кооперативного господарства, приведенню підприємств торгівлі та ресторанного господарства до затверджених логотипів та стандартів, конкурентоспроможного стану, впроваджувались заходи з технічного дооснащення, розвитку ринків.

Кооперативна торгівельна мережа у звітному році забезпечила 255 млн. грн. товарообороту, проти попереднього року він зріс на 7,5 %, що становить майже 18 млн. грн.

Вищих темпів приросту досягли Чемеровецьке, Славутське, Ізяславське РайСТ, Теофіпольська та Красилівська райспоживспілки.

Більше, ніж передбачалося Програмою розвитку реалізовано продукції закладами ресторанного господарства. Обсяг товарообороту галузі склав 36,4 млн. грн. при передбачених 34,9 млн. грн. Найвищі темпи приросту забезпечили Красилівська РСС – 121,5 %, Славутське, Чемеровецьке, Старокостянтинівське РайСТ, кафе НВК «Меркурій» ХКТЕІ – 116-105 %.

Проти попереднього року на 11,4 % збільшилось виробництво власної продукції, її питома вага в товарообороті закладів ресторанного господарства досягла 74 %.

Позитивні результати роботи забезпечили кооперативні ринки на яких створено 8,5 тис. робочих місць торгуючим.

У звітному році на 11,3 % зросли обсяги надання ринками побутових послуг, яких надається 24 види.

У продовж 2017 року майже всі організації та підприємства системи споживспілки вживали заходів по розвитку і підтримці матеріально-технічної бази. Найбільші суми коштів на ці цілі спрямували Кам’янець-Подільське, Славутське, Чемеровецьке, Волочиське, Городоцького, Дунаєвецьке, Полонське РайСТ, Красилівська райспоживспілка.

На заходи з охорони праці інвестовано 850 тис. грн., що на 25 % більше попереднього року. У звітному періоді всі суб’єкти господарювання забезпечили прибуткову та беззбиткову роботу. У півтора рази збільшилась заробітна плата працівників. Підвищилась ефективність правозихистної роботи. Знизилась кількість судових справ в яких відповідачами виступали підприємства споживчої кооперації. Проводилась активна робота по страховому захисту майна, працівників системи та інших видів страхування.

Доповідач також відмітив, що не всі організації та підприємства забезпечують виконання прогнозів господарської діяльності, в окремих низька ефективність використання матеріально-технічної бази, частина підприємств торгівлі та ресторанного господарства передані в оренду, не повністю вирішено питання закритої мережі.

Збори Ради заслухали звіт Ревізійної комісії.

В обговорені звіту правління прийняли участь: Літвінов Анатолій Анатолійович - голова правління Теофіпольської РСС, Дегодюк Іван Дем’янович - директор комбінату громадського харчування Красилівської РСС, Деліта Анастасія Олександрівна - головний бухгалтер Волочиського РайСТ, Кравець Віктор Володимирович - голова правління Чемеровецького РайСТ, Чернявський Сергій Євгенович - директор ДП КВЗП «Кам’янець-Подільський» Кам’янець-Подільського РайСТ.

Збори Ради прийняли постанову з цього питання якою затвердили обсяги господарської діяльності, Програму розвитку споживчої кооперації Хмельниччини на 2018 рік та визначили заходи по її виконанню.

Відповідно до Статуту Спілки споживчих товариств збори розглянули низку інших господарських та організаційних питань.

Прийняті до виконання нормативні акти Укркоопспілки: Положення про особливості інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків у споживчих товариствах, споживспілках, їх підприємствах (об’єднаннях), інших суб’єктах господарювання Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки) та Програму подальшого реформування кооперативної освіти на період 2014-2020 р.р. (у новій редакції).

Відповідно до прийнятих зборами Ради рішень у IV кварталі в системі споживчої кооперації розпочнеться звітно-виборна кампанія, яка завершиться проведенням IV з’їзду споживчої кооперації області у січні наступного року.