Аналізуємо зроблене – визначаємо перспективи

Відповідно до Статутів кооперативних організацій, в області завершується звітна кампанія. Правління райспоживспілок та райспоживтовариств відзвітували перед пайовиками на кооперативних дільницях, зборах уповноважених споживчих товариств та Рад райспоживспілок.

Пайовики та їх уповноважені майже повсюдно занепокоєно відмічали, що на господарсько-фінансову діяльність організацій та підприємств негативно вплинули соціально-економічні процеси в державі. Кожен колектив відчув додаткове фінансове навантаження від введеного податку на нерухомість, росту цін на енергоносії, комунальні тарифи, більш вразливими стали інфляційні процеси, продовжувала знижуватись купівельна спроможність переважної більшості населення, особливо сільського.

Та, завдячуючи працівникам системи, при підтримці пайовиків, Споживспілкою в цілому вдалося зберегти належне місце у соціально-господарському комплексі області. У звітному році більшість із них працювали ритмічно, забезпечували ріст основних показників діяльності. Відповідно до Програми розвитку зосереджувалась увага на удосконалені розвитку матеріально-технічної бази закладів торгівлі, ресторанного господарства, роботи ринків у розвиток яких інвестовано більше 8,0 млн. грн. У минулому році багато уваги приділялось технічному удосконаленню кооперативної мережі. У багатьох магазинах та підприємствах громадського харчування встановлювалось сучасне торговельне та технологічне обладнання, що дозволило підвищити культуру обслуговування та якість приготування страв.

В звітному році Споживспілка забезпечила прибуткову діяльність. Порівняно з попереднім роком зросла заробітна плата. Разом з тим, приймаючи Програми розвитку кооперативних організацій на 2017 рік визнано, що правлінням РайСТ та РСС ще немало належить зробити по забезпеченню стабільного асортименту товарів в магазинах, перетворити кооперативні приміщення у центри культури на селі, придати їм достойне кооперативне обличчя, модернізувати та розширити сферу послуг, створити належні умови праці. Учасники зборів заслухали питання про виконання колективних договорів та галузевої угоди.

На зборах відзначені працівники, які у 2016 році забезпечили вищі показники в роботі, подальший розвиток системи споживчої кооперації.