ВИБОРИ РЕКТОРА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ

24 грудня 2015 року у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті відбулися вибори ректора.

Уперше в історії вишу ректора не призначали – його обирала таємним голосуванням громада інституту відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту», Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 року №726(зі змінами і доповненнями), Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу споживчої кооперації України, затверджених постановою правління Укркоопспілки від 22 вересня 2015 року №17.

Голосували всі науково-педагогічні та педагогічні штатні працівники інституту, а також представники студентства та інші штатні працівники, які були обрані шляхом таємного голосування. Усього до списку виборців було включено 143 особи.

На виборчій дільниці під час голосування були присутні директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки Укркоопспілки, директор НМЦ «Укоопосвіта» Войнаш Л.Г.; начальник відділу оргроботи та кадрів Хмельницької Споживспілки Борщинський П.Ф., начальник юридичного відділу Спілки споживчих товариств Хмельницької області Весна Н.О.; представники засобів масової інформації. Присутні підтвердили, що вибори пройшли відповідно до норм законодавства та з дотриманням процедури таємного голосування.

Явка виборців склала 90,2% (129 осіб). За результатами голосування ректором Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту обрано к.е.н., доцента Коваль Людмилу Миколаївну, за яку віддали голоси 84,5% виборців.