Ми служимо людям у світському храмі,
І совість століття пронизує нас.
А мудрість і правда розтоплять і камінь,
Все – людям, життю і ніщо про запас!

Бібліотека – древня і вічно юна оселя людського розуму. Ряди книжкових полиць містять у собі диопитливий науковий пошук, насолодження прекрасним, отримання знань...і так до нескінечності. Все життя давніх книгарень Всесвіту зосереджене у цьому магічному кристалі, що називається Бібліотекою. Бібліотека Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким підрозділом навчального закладу. Бібліотека забезпечує творами друку та інформаційними документами студентів, аспірантів, професорсько-викладацький склад та працівників структурних підрозділів ХКТЕІ.

Місія бібліотеки: розвиток, створення, збереження та організація використання власних та світових інформаційних ресурсів, які відповідають навчальному та науковому процесам в інституті, забезпечення інформаційних дослідницьких потреб студентів, викладачів, співробітників інституту на принципах доступності, оперативності, інформативності, комфортності.

Історія бібліотеки нерозривно пов’язана з історією Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Корені сьогоднішнього інституту сягають м. Кам’янця – Подільського, де у 1957 році було створено торгово-кооперативний технікум Хмельницької обласної споживчої спілки. Фонд бібліотеки на той час нараховував 9 тисяч примірників.

Швидко плине час. Вимоги до якості освіти стають дедалі вищими. Сьогодні інформація визначається як основний ресурс майбутнього і є важливим економічним, політичним та соціальним ресурсом людства, а її ступінь розвитку та доступність підвищує рівень і якість вищої освіти. В інформаційній підтримці освітньої діяльності інституту одне із чільних місць відведено бібліотеці, як підрозділу, що накопичує, організовує, систематизує та надає в користування величезні масиви інформаційних ресурсів, що допомагає у пошуку та відборі інформації, організовує інформаційну та просвітницьку діяльність із залучення студентів до кращих надбань книжкової мудрості.

Бібліотека інституту формує свій інформаційний простір відповідно до потреб навчального закладу, його структури та категорії користувачів. На сучасному етапі – це не просто приміщення з читальними залами та книгосховищами, це бібліотечно-інформаційна система, яка включає в себе:
- сектор комплектування
- сектор технічного і наукового опрацювання документів
- сектор зберігання фонду
- сектор обслуговування користувачів на абонементах
- сектор комп’ютеризації

Електронний читальний зал запрошує читачів до електронного каталогу, який містить повнотекстові документи електронної бібліотеки, мережі Internet, нормативної бази документів. Електронний каталог дозволяє підібрати літературу за темою, якщо навіть немає списку рекомендованої літератури. Особливо зручно це робити за допомогою тезаурусу (тезаурус – це весь масив бібліографічних описів книг, що скомпонований за рубриками). База даних електронної бібліотеки налічує близько 1000 повнотекстових електронних документи, які були створені та підготовлені до використання викладачами коледжу та інституту. Це пакети лекцій, завдання для самостійної роботи з конспективним викладом матеріалу, завдання для практичної роботи, завдання для семінарських занять.

На сьогодні фонд бібліотеки налічує майже 100 тисяч примірників. Щорічно він поповнюється на 10-15%, передплачується 114 найменувань періодичних видань. 2012 рік – ювілейний. Навчальний заклад святкував своє 55-річчя! 55 років - великий проміжок часу, що вмістив багато історичних, соціальних та політичних змін, але ж у всі часи, незважаючи на всі труднощі, бібліотека виконувала свою основну місію – документне забезпечення наукової, навчально – виховної діяльності інституту. До ювілею бібліотека відкрила дві нов их читальних зали: зала ім..Т.Г. Шевченка та зала української класики.

Бібліотека продовжує запроваджувати новітні технології, відпрацьовує бібліотечно-бібліографічні технології обслуговування користувачів в умовах нового приміщення. Зазнає змін структура бібліотеки. Відбувається подальший розвиток трансформації бібліотеки у відповідності до концепції розвитку бібліотеки на 2013 рік. Бібліотека відходить від абсолютизації традиційної документної парадигми комплектування фонду та звертається до розвитку та використання електронних документів, створення електронної бібліотеки, актуалізує та наближує до користувачів документи на електронних носіях інформації; гармонізує інформаційно-пошуковий простір бібліотеки на основі сучасних інформаційних технологій; розробляє та удосконалює документне забезпечення технологічних процесів, підвищує кваліфікацію співробітників.