• DoahPoshanu1.jpg
  • DoahPoshanu2.jpg
  • DoahPoshanu3.jpg
  • DoahPoshanu4.jpg
  • Doshkatext1.png
  • Doshkatext2.png

Хмельницький кооперативний торгівельно-економічний інститут

Очолює ветеран споживчої кооперації, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України, кандидат економічних наук Коваль Людмила Миколаївна

Навчально-виховний процес, методичну, інформаційну та наукову діяльність інституту забезпечують 62 науково-педагогічних працівники, серед яких дев’ять докторів наук, професорів, шість з них штатні, 33 кандидати наук, доценти, з них 26 є штатними працівниками. До навчально-виховного процесу в коледжі інституту залучено 64 викладачі, серед яких 29 мають вищу кваліфікаційну категорію, чотири – викладачі-методисти.

Загальна чисельність студентів навчального закладу станом на 01.01.2014 року становить 1883 особи, у тому числі: денна форма навчання –1459 осіб, заочна форма навчання – 424 особи.

Коваль Людмила Миколаївна
в.о. ректора

Інститут здійснює ступеневу підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» зі спеціальностей: маркетинг, фінанси та кредит, облік і аудит, товарознавство та експертиза в митній справі, готельні і ресторанна справа, менеджмент, організація виробництва.

У стадії ліцензування з метою започаткування підготовки з 2014/2015 навчального року, підготовка спеціалістів з обслуговування комп’ютерних систем і мереж, правознавців.

В інституті створені всі можливості для фізичного розвитку студентів та членів колективу, діє один із найкращих в області фізкультурно-оздоровчий комплекс.

В сучасному кафе «Меркурій», колектив якого очолює Гуцалюк Наталія Анатоліївна, завжди готові запропонувати вишукане меню різноманітних страв, високу культуру обслуговування індивідуальних та колективних відвідувачів.

Репутація ХКТЕІ у новітню добу – це бренд, засвідчений більше, ніж 35 тисячами випускників, які успішно працюють у галузях економіки України, фундація та забезпечення наскрізної неперервної ступеневої підготовки фахівців у системі «молодший спеціаліст – бакалавр - магістр», інноваційні форми надання освітніх послуг,що інтегрують фундаментальну освіту.

в.о ректора інституту Коваль Л.М з членами педколективу.

Високий рівень підготовки спеціалістів забезпечують: в.о. ректора, кандидат економічних наук, Заслужений працівник освіти України, Відмінник освіти України Коваль Людмила Миколаївна, проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Заслужений діяч науки і техніки України, Академік Академії економічних наук України Комарницький Ігор Михайлович, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, кандидат педагогічних наук Церклевич Вікторія Сергіївна, перший проректор, кандидат економічних наук Пірог Вадим Валентинович, проректор з науково-педагогічної роботи, зв’язків з виробництвом та маркетингу, кандидат економічних наук Фертюк Світлана Володимирівна, декан факультету управління та підприємництва, відповідальний секретар приймальної комісії, кандидат педагогічних наук Дзяна Оксана Сергіївна, заступник директора з навчальної роботи, Відмінник освіти України Гречаник Людмила Степанівна, завідувач товарознавчо-комерційного відділення Москалюк Олександр Олександрович, керуюча навчально-виробничого підприємства «Кафе «Меркурій» Гуцалюк Наталія Анатоліївна, керівник фізичного виховання, завідувач фізкультурно-оздоровчого комплексу Севастьянов Володимир Миколайович, директор бібліотеки Івах Ольга Станіславівна.

Колектив інституту, низько схиляє голову перед світлою пам'яттю попереднього керівника, ветерана споживчої кооперації, нагородженого орденом “Дружби народів”, медаллю “За доблесну працю”, удостоєного Почесної трудової відзнаки Укоопспілки “Знак Пошани” — Кучеренка Миколи Васильовича, який очолюючи даний заклад 26 років, вніс вагомий особистий вклад у розвиток кооперативної освіти та розбудову матеріально-технічної бази навчального закладу.